Házirend

Angyalföldi SquashCentrum házirendje

 • A Házirend célja, hogy meghatározza a squash teremben tartózkodó személyek (szolgáltatásokat igénybevevők és egyéb használók) egymás közötti magatartását és azokat az alapvető szabályokat, melyek a kulturált szolgáltatói tevékenység magas színvonalon történő végzése érdekében elengedhetetlen.
 • Továbbá előírja a squashterem rendeltetésszerű használatára, állagának megőrzésére, biztonságos üzemeltetésére szolgáló más szabályokban nem rögzített követelményeket.
 • Tisztelt Vendégeink, kérjük Önöket, hogy a következő rendszabályokat a kulturált sportolási lehetőség folyamatos biztosítása érdekében tartsák be! :
 • A squashterem területére belépni csak érvényes bérlettel vagy pályadíj megváltásával lehet! Az öltözőbe, terembe, csak a recepción történő bejelentkezést követően lehet bemenni! A bérletek névre szólnak, csak tulajdonosaik vehetik igénybe, ez alól a családtagok sem számítanak kivételnek. A bérletben foglalt szolgáltatások a bérleten feltüntetett lejárati időn túl nem vehetők igénybe!
 • A teremben váltócipő használata kötelező!
 • A teremet mindenki kizárólag saját felelősségére – fittségi állapotát ismerve – használhatja!
 • A teremben 15 éven aluli személy szülői felügyelet mellett tartózkodhat!
 • A squashterem területén TILOS:
 • A dohányzás 
 • Az olyan tevékenység, amely az Angyalföldi SquashCentrum szolgáltatási tevékenységen kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért,
 • Minden, másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró tevékenység;
 • Drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés, ill. bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy, (robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek) illetőleg állat bevitele;
 • Tilos mások zavarása játék közben! A sportág nagy koncentrációt igényel és a koncentráció elvesztése balesetet eredményezhet!
 • A terembe ételt bevinni tilos!
 • A teremben elhelyezett eszközök épségét mindenki köteles megóvni, azért mindenki anyagi felelősséggel tartozik!
 • A sérülések megelőzése érdekében az edzés előtt megfelelő bemelegítés végzése ajánlott,
 • Az öltözőben vagy máshol hagyott tárgyakért nem vállalunk felelősséget!
 • Bármiféle reklámot csak az egyesület vezetőjének engedélyét követően szabad a konditerem területén elhelyezni!
 • A talált tárgyakat a recepción kell leadni
 • Kérjük, a műanyag flakonokat a kihelyezett szemetesekbe dobjátok!
 • Mindannyiunk kellemes itt tartózkodása érdekében kérjük a tisztaságot megőrizni!
 • Betegen nem látogatom a konditermet, egyben kijelentem, hogy ismert, a tevékenységben gátló vagy másra veszélyes betegségem nincs!
 • A teremben és mellékhelyiségekben gondatlanságból okozott károkért vendégeink felelősséggel tartoznak!
 • A Házirendben foglaltak megszegése esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésre kerül, ha ez nem vezet eredményre, akkor a vendéget távozásra szólíthatja fel, illetve a tagok sorából kizárhatja! A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet!
 • A bérletek illetve pályadíjak megvásárlása és szolgáltatásaink igénybevétele a Házirend elfogadását jelenti! A Házirend előírásainak többszöri és tudatos be nem tartása kizárást von maga után! A Házirend a recepción kifüggesztésre került, a honlapunkon szintén megismerhető, mely a squashterem területén tartózkodó összes vendégre vonatkozik.
 • Pályalemondási feltételek:
 • Az előre lefoglalt pályát/pályákat LEMONDANI telefonon vagy személyesen a foglalás előtt 24 órával lehetséges.
  Előre foglalt squash pályák 24 órán belüli lemondása esetén a pályadíj 100%-át meg kell téríteni a következő alkalommal a játék megkezdése előtt, de legkésőbb 14 napon belül átutalással e-számla ellenében.
 • Pályafoglalási feltételek:
 • A bérlettel rendelkező Vendégeink bérletük érvényességéig tudnak előre időpontot foglalni.
 • Azok a Vendégeink, akik nem rendelkeznek bérlettel, 1 hétre előre tudnak időpontot foglalni.
Megszakítás